O firmie

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach powstało w roku 1992 r. misją firmy jest budownictwo drogowe zarówno inwestycyjne jak i remontowe.

Systematyczny rozwój bazy sprzętowej, zatrudnienie specjalistów, doświadczenie i praktyka zespołu zarządzającego oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji brygad pozwoliło na poszerzenie rynku zleceń. Załoga samodzielnie wykonuje szereg dużych zamówień z zakresu drogownictwa również w obszarach zurbanizowanych zapewniając kompleksowe wykonawstwo na właściwym poziomie jakościowym i organizacyjnym.

Niewątpliwym sukcesem firmy osiągniętym w ostatnim czasie są realizacje kompleksowych remontów ulic, w tym również ich podziemnej infrastruktury  Starego Miasta w Toruniu, wykonywane od jesieni 2002 roku.

Filarem firmy jest jej szef i założyciel Piotr Guranowski.

pbd_reklama_2